PrevádzkareňINFO KURZ s.r.o.
Hlavná 4234
92901 Dunajská Streda


: +421315528914
: infokurz@infokurz.sk

SídloINFO KURZ s.r.o.
Hlavná 4234
929 01 Dunajská Streda

: 51973367
: 2120849984
: SK2120849984
Okresný súd Trnava, odd. Sro, vl.č.43098/T