Predajca

Názov:INFO KURZ s.r.o.
IČO:51973367
DIČ:2120849984
IČ DPH:SK2120849984
Mesto:Dunajská Streda
PSČ:92901
Adresa:Hlavná 4234
Telefón:+421315528914
E-mail:infokurz@infokurz.sk
Kontakt:Juraj Csintalan
Okresný súd Trnava, odd. Sro, vl.č.43098/T